Пропускане до съдържанието на страницата

Адресна книга на общинските училища

                                    

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
Адрес: ул.“Александровска“ No 95, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 874586; +359 (0)82 837764; +359 (0)82 837984
eMail: ou_paisii@abv.bg
Internet: http://www.otetzpaisii.com/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“
Адрес: ул.“Петър Берон“ No 20, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834647; +359 (0)82 834484; +359 (0)82 834032;
eMail: ouvazov@abv.bg
Internet: http://ouivanvazovruse.hit.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“
Адрес: ул.“Байкал“ No 2, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841430; +359 (0)82 841430; +359 (0)82 841429
eMail: ou_toma.cardjiev@abv.bg
Internet: http://tomakardjiev.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“
Адрес: ул.“Никола Табаков“ No 4, 7019 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 86-15-19; +359 (0)82 86-15-17; +359 (0)82 86-15-18; +359 (0)82 86-15-19
eMail: ou_nobretenov@abv.bg
Internet: http://www.nikolaobretenov.hit.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
Адрес: кв. Долапите, ул.“Стремление“ 33, 7010 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 800651
eMail: hrismir@mail.orbitel.bg
Internet: http://www.hrismir.hit.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОЛИМПИ ПАНОВ“
Адрес: ж.к. „Родина“, ул.“Сърнена гора“ No 36, 7006 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841-777; +359 (0)82 841-776; +359 (0)82 841-776
eMail: ol_panov@abv.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
Адрес: ул.Българска морава 6, 7001 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834804; +359 (0)82 834703
eMail: ouangelkinchev@abv.bg; ou-angelkynchev@dir.bg
Internet: http://ou-angelkynchev-ruse.dir.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
Адрес: ул.“Велико Търново“ 19, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834109; +359 (0)82 834485; +359 (0)82 834119
eMail: ou_liubenkaravelov_ruse@abv.bgou_lk@abv.bg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“
Адрес: ул.“Ал.Възраждане“ 54, 7004 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841427; +359 (0)82 845901; +359 (0)82 841426
eMail: bratqmilaginovi@abv.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГР. РУСЕ
Адрес: бул.България No 96, 7016 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 86-15-13; +359 (0)82 86-15-12; +359 (0)82 86-14-77
eMail: ou_ak@ru-se.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“
Адрес: бул.“Липник“ No 78, 7013 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841424; +359 (0)82 846101; +359 (0)82 841425; +359 (0)82 841423
eMail: vasil_aprilov_ou@abv.bg


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА

Адрес: ул Алеи Възраждане 2, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 832947; +359 (0)82 834858; +359 (0)82 834857; +359 (0)82 834900
eMail: pgmt@abv.bg
Internet: http://pgmt-ruse.info
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ДЖОРДЖ БАЙРОН“
Адрес: бул.“Липник“ No 4, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 843862
eMail: vladimir_da4ev@abv.bg
Internet: http://www.lordbyronruse.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Адрес: ул.“Гео Милев“ No 1, 7015 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 86-00-50; +359 (0)82 86-16-81; +359 (0)82 86-16-82
eMail: soulevski@abv.bg
Internet: http://www.soulevski-ruse.org/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПИВАН П. ПАВЛОВ“
Адрес: бул.“Липник“ 4
Телефон: +359 (0)82 841 448
e-Mail: pgt_ipp_ruse@abv.bg
Internet: http://pgtourism.info/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ“
Адрес: ул.Борисова, 22, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 823613; +359 (0)82 834074; +359 (0)82 834510; +359 (0)82 834076
eMail: pgiu-ruse@jusoft.net; pgiu-ruse@jusoft.net
Internet: http://www.pgiu-ruse.jusoft.net
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“
Адрес: ул.Александровска No 108, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-60-63; +359 (0)82 83-47-99; +359 (0)82 83-60-11; +359 (0)82 82-59-83
eMail: pgdva_jvondrak@abv.bg
Internet: http://www.pgdva-ruse-bg.net
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК „ФРИДРИХ ШИЛЕР“
Адрес: ул.“Измаил“ No 2, 7013 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 844596; +359 (0)82 841785; +359 (0)82 841783; +359 (0)82 845628; +359 (0)82 841786
eMail: soupne_ruse@abv.bg
Internet: http://www.schiller-schule.info
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“
Адрес: ул.“Иван Вазов“ 18, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-43-23; +359 (0)82 83-43-25; +359 (0)82 83-39-91
eMail: mg@rousse.bg
Internet: http://mg-babatonka.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“
Адрес: ул.“Алеи Възраждане“ No 3, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 842600; +359 (0)82 842700; +359 (0)82 843100
eMail: elsrs@mail.bg
Internet: http://www.agruse.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“
Адрес: ул.Студентска, No 10, 7004 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 84-17-79; +359 (0)82 84-59-74; +359 (0)82 84-17-80
Емail: office@souee.bg
Internet: www.souee.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПЪРВО ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“
Адрес: ул.“Алеи Възраждане“ 7А, 7002 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 84-54-68; +359 (0)878 845468; +359 (0)888 954300; +359 (0)82 0; +359 (0)82 0
eMail: ps_leonardo@mail.bg
Internet: http://www.psleonardo.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“
Адрес: ул.“Потсдам“ No 3, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 84-45-23; +359 (0)82 84-60-09; +359 (0)82 84-60-96; +359 (0)82 84-14-38
eMail: electroschool@abv.bg
Internet: http://www.electro-school.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“
Адрес: ул.В. Търново 21, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 822-831; +359 (0)82 834-957; +359 (0)82 873-025; +359 (0)82 834-946
eMail: pgo_rousse@abv.bg
Internet: http://www.pgo.hit.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ
Адрес: пл. Левски 1а, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834-594; +359 (0)82 834-282
eMail: trkskp@abv.bg
Internet: http://www.pgrkk-ruse-bg.net
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
Адрес: бул.“Тутракан“ No 32, 7003 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841886
eMail: pgtransport_rs@abv.bg
Internet: http://www.pgtransport-ruse.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“
Адрес: бул.“Цар Освободител“ No 105А, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-48-41; +359 (0)82 83-53-62; +359 (0)82 83-50-60
eMail: tis@abv.bg
Internet: http://www.pgsag.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ“
Адрес: ул.“Цар Калоян“ No 11, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 87-22-18; +359 (0)82 519701; +359 (0)82 519703; +359 (0)82 519701; +359 (0)82 519702
eMail: sptum_rousse@abv.bg
Internet: http://www.pgpt.org
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“
Адрес: бул.“Цар Освободител“ No 117, 7012 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 83-47-71; +359 (0)82 83-57-23; +359 (0)82 83-49-09
eMail: y_yovkov_rousse@abv.bg
Internet: http://yovkov-rs.info/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
Адрес: ул.“Александровска“ No 3, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834-587; +359 (0)82 834-584; +359 (0)82 834-584; +359 (0)82 834-586; +359 (0)82 834-387
eMail: sou_botev_rs@abv.bg
Internet: http://sou-botev.com/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Адрес: ул.“Студентска“ No 2, 7020 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 813-870; +359 (0)82 813-872; +359 (0)82 813-873; +359 (0)82 813-874; +359 (0)82 813-888
eMail: souvazrajdane@abv.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
СРЕДНО  ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ
Адрес: ул.Цар Самуил No 3, 7014 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 834767; +359 (0)82 834182; +359 (0)82 834767; +359 (0)82 833983
eMail: sodu.ruse@abv.bg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ДЖОН АТАНАСОВ“
Адрес: бул.“Липник“ 78, 7000 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 893004; +359 (0)82 853227; +359 (0)887 248613; +359 (0)899 783613
eMail: iraeva@yahoo.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
Адрес: кв.ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК, 7007 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 822243; +359 (0)82 837714; +359 (0)82 837714; +359 (0)82 835733
eMail: tss@novotika.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ
Адрес: бул.“Липник“ No 117, 7005 Русе
Телефон/факс: +359 (0)82 841-405; +359 (0)82 845-675; +359 (0)82 485-888; +359 (0)82 841-404
eMail: obst_sred_ruse@abv.bg


https://www.livechatalternative.com/