Пропускане до съдържанието на страницата

Национален фолклорен фестивал "Сцена под липите"

Шести национален фолклорен фестивал „Сцена под липите”

15-16юни 2019г. в красивата местност Лесопарк „Липник” /Текето/, край град Русе.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:


В Национален фолклорен фестивал „Сцена под липите” могат да вземат участие танцови състави, певчески колективи, индивидуални изпълнители и оркестри от цялата страна, подали заявка за участие до 30 май 2019 г. Броят на участниците е неограничен.Разходите за транспорт, храна и други средства, свързани с участието във фестивала са за сметка на участниците.
Фестивалът има конкурсен характер, без такса за участие.


ПЪРВИ РАЗДЕЛ: „АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР” - певчески и танцов


КАТЕГОРИЯ А: АВТЕНТИЧНИ ПЕСНИ и ТАНЦИ-ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.
Участниците се разпределят в две възрастови групи: до 18 години и над 18 години, като времетраенето трябва да бъде до 6 минути.


ВТОРИ РАЗДЕЛ: „ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР”


1. Танцови състави –времетраене до 10 минути

·         първа възрастова група: 7-12 год.

·         втора възрастова група:12-18 год.

·         трета възрастова група: над 18 год.

2. Камерни танци-времетраене до 6 мин.

·         до 18 год.

·         над 18 год.


3. Певчески състави и хорове за обработен фолклор – времетраене до 6 мин.

·         под 18 год.

·         над 18 год.

·         индивидуални изпълнители
 

*Участниците представят блок програма или отделни изпълнения до 10 минути.

Няма ограничения на броя и възрастовия състав на изпълнителите.


ТРЕТИ РАЗДЕЛ: ОРКЕСТРИ, ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ МУЗИКАНТИ


КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти, музиковеди и фолклористи.

Класираните изпълнители и групи получават награди и грамоти.


Във всички раздели:Първо, второ и трето място-плакет и грамота.

 Специални награди-на кмета, на журито и на публиката, купи и медали. Награждаване в края на всеки фестивален ден.

 

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/