Избори за Народно събрание 2021 г.

Заповед № РД-01-380/11.02.2021 г. / Образуване на секции

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - обхват на избирателните секции

- ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - номерации и адрес на избирателните секции

- ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - места за обявяване на избирателни списъци

 

Заповед №РД-01-435/19.02.2021 г. / Агитационни материали

 

*****************************

На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, кметът на Община Русе г-н Пенчо Милков образува със своя Заповед № РД-01-380/11.02.21 г. избирателните секции на територията на Община Русе във връзка с произвеждане на избори за избиране на народни представители на 04.04.2021 г.

В заповедта са утвърдени номерацията, обхвата на секциите и са определени местата за обявяване на избирателните списъци,

Заповедта е обявена публично, чрез поставяне на видно място във фоайето пред Пленарна зала в сградата на Община Русе, площад “Свобода” № 6 и чрез официалния сайт: http://ruse-bg.eu/.

 

*****************************

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от Изборния кодекс кметът на Община Русе Пенчо Милков кани парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, на 22 февруари (понеделник) от 11 часа в  Заседателна зала на 3-тия  етаж в  Общинска  администрация - Русе, пл. Свобода 6, за провеждане на консултации и назначаване на секционни (и подвижни) избирателни комисии за парламентарните избори на 4 април.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Тук може да проверите в коя секция може да гласувате:

Предварителни избирателни списъци за Община Русе

 

*****************************

 

На сайта на Община Русе са публикувани предварителните избирателни списъци за произвеждането на избори за народни представители 2021 г.

На територията на Община Русе са образувани 210 избирателни секции.

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 04 април 2021 г. Община Русе уведомява, че до 20.03.2021 г., (събота) вкл., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по Образец, или чрез електронно заявление на mayor@ruse-bg.eu  по постоянен адрес или по настоящ адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

В заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето или чрез електронно заявление през интернет страницата на Община Русе mayor@ruse-bg.eu  по настоящ адрес на лицето до 20.03.2021 г., (събота) вкл.

Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци се приемат до 27.03.2021 г. включително.

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават всеки делничен ден в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 от 24.02.2021 г. от 09.00 ч. до 11,30 ч. и от 13,30 ч. до 17,00 ч.

Информация и справки по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават по електронен път с идентификация с електронен подпис.

 

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/