Избори за общински съветници и кметове 2019г.

Покана за консултации за назначаване на Общинска избирателна комисия 

Списък на населените места в община Русе с население над 350 лица към дата 16.07.2019 г., в които ще се проведат избори за кметове на кметства

Заповед №РД-01-2538/26.08.2019 г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Заповед №РД-01-2669/12.09.2019 г. - определяне на места за агитационни материали

Покана за консултациии за назначаване на секционни и подвижни избирателни комисии

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

Уведомление - За избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез Заявление – Приложение №17-МИ

Разяснителна кампания - Активно избирателно право - ВИДЕО

Съобщение на Пресцентъра на МВР и копия от образците на удостоверения , които ще бъдат издавани на гражданите, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед - организация за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиране на общински съветници и кметове 27 октомври 2019 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за кметове 2019 г.


https://www.livechatalternative.com/