Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закон за устройство на територията

Изготвяне на схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закон за устройство на територията

  • Необходими документи
  • Такси - 50,00 лева
  • Срок за изпълнение - 14 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/