Издаване на заверени копия от документи

Издаване на заверени копия от документи

  • Необходими документи
    • искане по образец документ за собственост или право на строеж
    • документ за собственост или право на строеж
  • Такси – 3,00 лева
  • Срок за изпълнение - 7 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/