Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата


Номер: 2016-029

Публикувано на: 31.03.2016 г. | 14:21:59 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и проекти на Община Русе по обособени позиции

Процедура: публична поканаНомер: 2016-027

Публикувано на: 30.03.2016 г. | 15:03:05 ч.

Детайлно обследване на яз. Николово и яз. Образцов чифлик и изработване на технически паспорт

Процедура: публична покана


Номер: 2016-026

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:19:48 ч.

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе

Процедура: открита процедура

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири…


Номер: 2016-025

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:10:26 ч.

Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе

Процедура: публична покана

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на Подробно прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в град Русе със следните основни компоненти:…Номер: 2016-023

Публикувано на: 23.03.2016 г. | 15:30:09 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и проекти на Община Русе по четири обособени позиции

Процедура: публична покана

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и проекти на Община Русе по обособени позиции: 1. Проект "Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе" 2. Пр


Номер: 2016-022

Публикувано на: 22.03.2016 г. | 17:00:03 ч.

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на Община Русе.

Процедура: открита процедура

Предметът на настоящата поръчка е изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление съгласно изискванията на законодателството…
Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/