Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата


Номер: 2016-029

Публикувано на: 31.03.2016 г. | 14:21:59 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и проекти на Община Русе по обособени позиции

Процедура: публична поканаНомер: 2016-027

Публикувано на: 30.03.2016 г. | 15:03:05 ч.

Детайлно обследване на яз. Николово и яз. Образцов чифлик и изработване на технически паспорт

Процедура: публична покана


Номер: 2016-026

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:19:48 ч.

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе

Процедура: открита процедура

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири…


Номер: 2016-025

Публикувано на: 28.03.2016 г. | 17:10:26 ч.

Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе

Процедура: публична покана

Предметът на поръчката включва: Изготвяне на Подробно прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в град Русе със следните основни компоненти:…Номер: 2016-023

Публикувано на: 23.03.2016 г. | 15:30:09 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и проекти на Община Русе по четири обособени позиции

Процедура: публична покана

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и проекти на Община Русе по обособени позиции: 1. Проект "Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе" 2. Пр


Номер: 2016-022

Публикувано на: 22.03.2016 г. | 17:00:03 ч.

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на Община Русе.

Процедура: открита процедура

Предметът на настоящата поръчка е изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление съгласно изискванията на законодателството…
https://www.livechatalternative.com/