Пропускане до съдържанието на страницата

ОП „Социално предприятие – обществена трапезария и социални жилища”

 

Предмет на дейност: Предприятието осъществява дейности по приготвяне на храна в изпълнение на проект „3.1 – Предоставяне на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Русе” и дейности по предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Русе.

Адрес: гр.Русе бул.„Липник“ No117

Директор: Мариан Димитров

Контакти: 0889 253 477

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/