Презаверяавне на скици

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли шест месеца

  • Необходими документи
    • искане по образец
    • оригинална скица
    • документ за собственост 
    • пълномощно, когато заявлението е от пълномощник
  • Таксa – 10 ,00 лева

Срок на изпълнение - 3 дни

Работна карта за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/