Пропускане до съдържанието на страницата

Програми и проекти ДБТ-Русе

Проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години и проект „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни лица с трайни увреждания до 29 години включително.

Процедура за подбор на персонал

Приложения – Проект „Обучения и заетост за младите хора” до 29 г.

Приложения - Проект „Обучения и заетост” над 29 г.


https://www.livechatalternative.com/