Пропускане до съдържанието на страницата

Кампания за събиране на излезли от употреба гуми

 

Кампания за събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)

 

Какво в ИУГ?

 

Нерегламентирано изхвърлените, неправилно съхраняваните и/или изгорените излезли от употреба гуми (ИУГ) могат да причинят вреди както на околната среда, така и на здравето и безопасността на хората.

ИУГ могат да се превърнат в благоприятна среда за развъждане на насекоми, като например комари, които разпространяват енцефалит и други заболявания.При горенето негативните ефекти върху здравето са внезапни и такива, които не се проявяват веднага, а могат да покажат съществуването си дори и след години. Димът от гумите не просто е неприятен, а доказано е истински и безпощаден убиец. Съдържанието на отрови в него е страшно, например хромът е с 407% повече, оловото 392% повече и арсена с 1448% повече от колкото отделяните при изгаряне на въглища.

Неимоверно опасен за здравето е и диоксин формиращ се като страничен продукт от хлора отделян при изгарянето на гумата. Веднъж отделен във въздуха благодарение на въздушните течения той може да пропътува километри и да се установи върху почвата, водата, растенията и животните. Диоксинът се натрупва в тъканите на животните и хората консумиращи каквото и да е от замърсения район и може да доведе до редица заболявания, сред които репродуктивни нарушения и увеличен риск от диабет. Налице е и мутагенно, канцерогенно и мощно имуноподтискащо действие.

Отделените тежки метали при изгарянето на гуми не изчезват, а се натрупват във всичко на пътя им – бавно убиват добивите и почвите докато последните в крайна сметка бъдат унищожени. Дори и най-продуктивната земеделска земя може да заприлича на пустош.

Оползотворяването на излезли от употреба автомобилни гуми е много важно за намаляване на отпадъците, почистване на околната среда, както и борбата срещу изменението на климата.

Основни приложения на оползотворените излезли от употреба гуми са:

  • настилки за спортни и детски площадки, за да се намали силата на удара и нараняванията;
  • подови настилки в спортни зали;
  • пътни настилки – влагането в асфалта подобрява производителността, намалява шума и увеличава живота на пътищата, а също и при пътно строителство – нарязани автомобилните гуми се използват като дренаж в строителството на пътища и канализация;
  • изолация на сгради – смесен с полиуретан рециклирания гранулиран каучук намалява шума и служи за изолация.

 

„ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ” АД притежава Решение №ООп–ИУГ–3–00 от 11.02.2013 год., издадено от Министерство на околната среда и водите на основание чл. 87, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците да извършва дейност като организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми.

ПЛОЩАДКАТА ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ИУГ Е С АДРЕС:

ГР. РУСЕ, УЛ. „ДРАВА“ №18, ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА:

0887623296

Брошура ТАК


https://www.livechatalternative.com/