ruse

WE WELCOME YOU TO RUSE – THE FREE SPIRIT CITY!

In the last few years we have implemented key and long-awaited projects through which we have revived Ruse as a city-leader, an economic and industrial centre in the region!

The excellent prerequisites for receiving a good education in combination with the strategic geographic location, the secure business environment and the dynamic growth of sectors with high added value for society change the appearance of Ruse in a tangible way and make it a good place to live!

The Municipality works actively to provide an attractive city brand and a favourable investment climate through the implementation of an Investment and City Marketing Strategy. Ruse is also one of the two Bulgarian municipalities with its own Innovation Strategy for Smart Specialisation, which sets new and ambitious long-term goals. By 2025 Ruse will establish itself as a city of knowledge and innovation, a city with competitive economy, with its development depending on the entrepreneurship, talents and skills of its residents!

In order to realise this inspirational vision for our city, we strongly rely on you – representatives of businesses, current and potential investors, creators of real economic growth. We welcome you to Ruse – the Free Spirit City!

 

PENCHO MILKOV

Mayor of Ruse Municipality

 

България

tik

Член на Европейския съюз, НАТО и СТО.

tik

Валутен борд, национална валута, обвързана с еврото.

tik

Член на ERM II и Банковия съюз, с подготовка за влизане в Еврозоната през 2024 г.

tik

10% корпоративен и личен данък.

tik

5% данък върху дивидентите.

tik

Конкурентни условия за правене на бизнес.

tik

Освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти.

tik

Приспадане на разходите за НИРД.

Русе

tik

Най-големият икономически център в българския участък на река Дунав

tik

Близостта на румънския пазар и столицата Букурещ

tik

Стратегическа локация на пътя на най-голямата речна магистрала в Европа. Пресечна точка на четири глобални транспортни коридора - пан-европейски #7 и #9, TRAECECA, "ONE BELD ONE ROAD".

tik

Логистичен център, комбиниращ различни видове транспорт.

tik

Високо диверсифицирана икономика на услугите и силен индустриален профил, откриващи възможности за нови бизнес начинания.

tik

Оптимално съчетание на професионален и личен живот

tik

Квалифицирани кадри и силно развита образователна инфраструктура.

tik

Конкурентни разходи за стартиране и развитие на бизнес спрямо други сходни региони на България.

ДАННИ ЗА ОБЛАСТ РУСЕ

icon

НАСЕЛЕНИЕ


3,1%

от общото население на България

230 338

жители на област Русе

164 723

жители на община Русе (данни ГРАО)

icon

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ


€1417.30 Mln

БВП

2.3%

от БВП за страната

€6529.71

БВП на човек

7.2%

средногодишен ръст на БВП

6.6%

средногодишен ръст на ПЧИ

icon

ПАЗАР НА ТРУДА


71.4%

заетост

7.6%

безработица

126,168

души население в трудоспособна възраст

€570

средна месечна брутна заплата в частния сектор

icon

АДМИНИСТРАТИВНИ
ПРОЦЕДУРИ


Откриване на фирма

€1

минимален капитал

~ €100

регистрационни такси

1 седмица

срок за регистрация

Разрешително за строеж

8

задължителни процедури

19+ дни

срок за издаване

icon

ДАНЪЦИ И
ТАКСИ


2 %

данък върху недвижимите имоти

4,2 %

такса за битови отпадъци
(или такса контейнер + 2 %)

€ 0,64/kW

данък върху превозните средства
(с мощност над 74 до 110 kW)

icon

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
В ОБЩИНА РУСЕ


от €20/кв.м

цена на земя за индустриални нужди

от €1.5/кв.м

наем на индустриални площи

от €4/кв.м

наем на офис площи

€150

наем на 1-стаен апартамент в центъра

icon

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


16

професионални и профилирани гимназии

1

университет

1

филиал на висше училище

7

болници

24

медицински центъра

icon

КАЧЕСТВО НА
ЖИВОТ


€0.51

билет за градски транспорт

€1.10

цена за литър бензин

€5.00

обедно меню

НОВИНИ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
НА ОБЩИНА РУСЕ

Разгледайте пълния каталог тук:

Изтегли PDF

Copyright © Ruse 2018
© Photos: Yavor Michev