Пропускане до съдържанието на страницата

Близо 90 педагози от 25 средни училища са преминали обучение по превенция на употребата на наркотични вещества

понеделник, 17 януари 2022

Екипът на Превантивния информационен център към Общинския съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/- Русе е провел през 2021 г. информационно-мотивационна среща с 86 педагогически специалисти от 25 средни училища на територията на община Русе.

Това стана ясно от доклада на председателя на ОбСНВ Радостина Пейкова на първото за 2022 г. заседание, което се проведе в сградата на ПИЦ. Паралелно с това са проведени и информационни срещи с ученици, като целта е те да бъдат мотивирани да партнират на експертите при въвеждането на Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училище и по-конкретно част 2 „От връстници за връстници“. Осъществени са и срещи с ученици от средните училища на територията на Русе, като са обхванати 112 младежи.

„Към момента има група от обучени 15 деца от 9 клас от четири русенски училища. Предстои обучението на мотивирани нови доброволци от три училища от Русе, като очакваната бройка е от около 10 деца“, допълни Радостина Пейкова.

На членовете на ОбСНВ беше предоставена и визуална възможност чрез мултимедия да се запознаят със снимков материал от проведените събития през изминалата година.

Секретарят на ОбСНВ Десислава Лясова представи последния за изминалата година тримесечен отчет с разходваните средства за дейности от Плана за работа на ПИЦ – Русе. Отчетен е фактът, че в бюджета на ПИЦ – Русе за дейности има неизразходвани  средства от предходни години. В тази връзка в проектобюджета за 2022 година е планирана по-висока сума от предходната. Предвидените средства ще дадат още по-големи възможности за разширяване и обогатяване на дейности по превенция за подрастващите, младежите и техните семейства, както и възможности целенасочено да се работи с употребяващи и злоупотребяващи.

Зам.-кметът по „Хуманитарни дейности“ Енчо Енчев, който също участва в заседанието, изрази задоволство от извършеното през 2021 година.

„Ръководството на Община Русе счита, че работата на ОбСНВ и ПИЦ – Русе по превенцията на употребата на наркотици сред подрастващите и младежите в града е от изключителна важност и те ще продължат да имат пълната подкрепа на местната администрация“, подчерта зам.-кметът.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/