Пропускане до съдържанието на страницата

Заместник-кметове

Златомира Стефанова - заместник-кмет "Международни програми и проекти, инвестиции и собственост"

e-mail: z.stefanova@ruse-bg.eu
тел. 082/ 506 806

Здравка Великова - заместник-кмет "Устройство на територията"

e-mail: z.velikova@ruse-bg.eu

тел. 082/ 506 819

 

Димитър Недев - заместник-кмет "Социални дейности, здравеопазване и транспорт"


e-mail: d.nedev@ruse-bg.eu
тел. 082/ 506 808

Енчо Енчев - заместник-кмет "Образование и култура"


e-mail: e.enchev@ruse-bg.eu
тел. 082/ 506 810

Никола Лазаров - заместник-кмет "Опазване на околната среда и комунални дейности"

e-mail: n.lazarov@ruse-bg.eu

тел. 082/ 586 220

 

Борислав Рачев - заместник-кмет "Спорт и младежки дейности"

e-mail: b.rachev@ruse-bg.eu


https://www.livechatalternative.com/