Пропускане до съдържанието на страницата

Търговски дружества с общинско участие

ОБЩИНСКИ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

„Общински пазари” ЕООД
бул. „Цар Освободител” 113-А
Управител: Kунчо  Кунчев тел. 082/825424, 082/825422


„Диагностично консултативен център 1 - Русе” ЕООД
ул. „Независимост” 2
Управител: д-р Цветан Райчинов тел. 082/834167


„Център по дентална медицина 1 - Русе” ЕООД
ул. „Николаевска” 66
Управител: д-р Елена Дачева тел. 082/834629


„Медицински център 1 - Русе” ЕООД
ул. „Борисова” 36
Управител: д-р Стоян Стоянов тел. 082/834083


„Център за психично здраве - Русе” ЕООД
ул. „Тутракан” 20
Управител: д-р Теменужка Матева тел. 082/845379


„Комплексен онкологичен център - Русе” ЕООД
ул. „Независимост” 2
Управител: д-р Камен Кожухаров тел. 082/819910


„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков - Русе” ЕООД
ул. „Алея Лилия” 1
Управител: д-р Светослав Дачев тел. 082/813960


„Общински транспорт Русе” ЕАД
бул. „Трети март” 74
Изпълнителен директор: Александър Георгиев тел. 082/820550


 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

„Сплендид” АД
ул.“ Александровска“ № 51
Изпълнителен директор: Петър Велинов тел: 082/825970


„Арена Русе” АД
бул. „Липник“ 1
Изпълнителен директор: Любомир Христов тел: 082/820000


„Университетска многопрофилна болница за активно лечение Канев” АД
ул.“Независимост" № 2  
Изпълнителен директор: Иван Иванов тел: 082/887292


„Водоснабдяване и канализация – Русе” ООД
ул. „Добруджа“ 6    
Управител: Сава Савов тел: 082/820 201


„Агропродукт” АД
ул.“Доростол“ № 36
Изпълнителен директор: Валентин Димитров


„Нова Деница” АД
София 1360, район р-н „Връбница“, ж.к. „Индустриална зона Орион“, ул. 3020-та № 34, ет. 6
Изпълнителен директор: Гергана Дончева

„Българска стокова борса” АД    
София 1407, Район „Лозенец”, ул. „Джеймс Баучер” №81
Изпълнителен директор: Елена Милушева тел: 082/824808


„Обединена българска банка” АД
ул. "Атанас Буров" № 5
Изпълнителен директор: Петър Андронов тел: 082/883 108


РЕГИСТРИ


ОБЩИНСКИ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯTЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНА РУСЕ НЕ Е ЕДИНСТВЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛАОБЩИНСКИ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОПОВЕСТЯВАНЕ


 


https://www.livechatalternative.com/