Търгове и конкурси

Обява за конкурс за назначаване на държавен служител

петък, 20 ноември 2020

О Б Я В Л Е Н И Е              …Публичен търг с явно наддаване на 11.12.2020 г. .

понеделник, 16 ноември 2020

Публичен търг с явно наддаване на 11.12.2020 г. от 13:30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала


Търг с явно наддаване на 04.12.2020 г.

петък, 13 ноември 2020

Заповед за откриването на търг с явно наддаване на 04.12.2020 г. за продажба на горски територии.


Публичен търг с явно наддаване на 11.12.2020 г.

сряда, 11 ноември 2020

Търг с явно наддаване на ½ идеална част от 24% от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19


Публичен търг с явно наддаване на 09.12.2020 г.

вторник, 10 ноември 2020

Публичен търг с явно наддаване на 09.12.2020 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. ”Свобода” № 6, етаж ІІІ


https://www.livechatalternative.com/