Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурсиОбявление за конкурс за длъжността "Директор на детска градина" на ДГ "Чучулига

четвъртък, 28 септември 2023

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 6, ал.3 от Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор" в държавните и общинските институции в сисПубличен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

понеделник, 25 септември 2023

О Б Щ И Н А   Р У С Е…https://www.livechatalternative.com/