Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на за продажба на незастроени общински поземлени имоти

сряда, 30 ноември 2022

В изпълнение на заповед на Кмета на Община Русе и Решение №984, прието с протокол №36/14.07.2022 г. на Общински съвет – РусеПубличен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г.

вторник, 22 ноември 2022

за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост на сграда с административен адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, ул. „Потсдам“ №1


Публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г

вторник, 22 ноември 2022

за отдаване под наем на обекти – публична частна общинска собственост


Повторен публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г.

понеделник, 21 ноември 2022

За отдаване под наем на обекти- публична общинска собственост


Публичен търг в явно наддаване на 15.12.2022 г.

петък, 18 ноември 2022

за наем на павилиони за Мартенски базар


https://www.livechatalternative.com/