Търгове и конкурси

Повторен публичен търг с явно наддаване на 29.03.2021 г.

вторник, 02 март 2021

Повторен публичен търг с явно наддаване на 29.03.2021 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода" 6


Повторен публичен търг с явно наддаване на 24.03.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021

Повторен публичен търг с явно наддаване на 24.03.2021 г. от 13:30 ч. в Община Русе


Публичен търг с явно наддаване на 23.03.2021 г.

вторник, 23 февруари 2021

В изпълнение на Заповед №РД-01-448/


Повторен публичен търг с явно наддаване на 26.03.2021 г.

вторник, 23 февруари 2021

В изпълнение на Заповед  №РД-01-455 от 23.02.2021 г.  на  Кмета  на  Община Русе  и  Решениe №346, прието с Протокол №16/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе  


Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Директор дирекция” на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи

петък, 19 февруари 2021

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията и Закона за държавния служител


Публичен търг с явно наддаване на 17.03.2020 г.

сряда, 17 февруари 2021

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на терени – публична общинска собственост на 17.03.2021 г. от 13,30 ч. в Община Русе


https://www.livechatalternative.com/