Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване на 03.11.2022 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Русе

четвъртък, 06 октомври 2022

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет –  Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-3155 от 05.10.2022 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество“,


Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на помещение в Червена вода

понеделник, 03 октомври 2022

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на преместваем обект - частна общинска собственост

петък, 30 септември 2022

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3069 от 29.09.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и междунаро


Повторен публичен търг с явно наддаване за за отдаване под наем на преместваем обект – частна общинска собственост

петък, 30 септември 2022

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3071 от 29.09.2022 г. на Зам.-кмет на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“,
https://www.livechatalternative.com/