Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Повторен публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г.

четвъртък, 13 януари 2022

Повторен публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г. от 13,30 ч., в Община Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 3, Заседателна зала, за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост, за срок от пет години


Публичен търг с явно наддаване на 09.02.2022 г.

сряда, 12 януари 2022

Публичен търг с явно наддаване на 09.02.2022 г. за отдаване под наем за срок от пет години в гр. Русе, бул. "България"


Публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г.

сряда, 12 януари 2022

Публичен търг с явно наддаване на 10.02.2022 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един брой гараж


Конкурс за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на пететажна жилищна сграда по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе 

сряда, 12 януари 2022

В изпълнение на Заповед №РД-01-61/11.01.2022 г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмет на Община Русе


Публичен търг с явно наддаване 08.02.2022 г.

понеделник, 10 януари 2022

 https://www.livechatalternative.com/