Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурсиОбява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост

петък, 23 февруари 2024

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-427/ 23.02.2024 г. на Кметa на Община Русе,


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост

четвъртък, 22 февруари 2024

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот

четвъртък, 22 февруари 2024

В изпълнение на заповед на Пенчо Милков - кмет на община Русе и Решение №73, прието с Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе,


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот

четвъртък, 22 февруари 2024

В изпълнение на заповед на Пенчо Милков - кмет на община Русе и Решение №72, прието с Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет – Русе,


https://www.livechatalternative.com/