Търгове и конкурси

Информация във връзка с конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Правно-нормативно обслужване" и списък с допуснатите кандидати

петък, 14 май 2021

Информация във връзка с конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Правно-нормативно обслужване" към дирекция "Правни дейности" при Община Русе и списък с допуснатите кандидати до конкурса


Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга в „Център за настаняванеот семеен тип за деца и младежи с увреждания"

петък, 14 май 2021

Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга в „Център за настаняванеот семеен тип за деца и младежи с увреждания"  в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, ул.“Н.Й.Вапцаров“ № 20а, с капацитет 10 (десет) места, на територията на Община Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване на 04.06.2021 г.

вторник, 11 май 2021

Повторен публичен търг с явно наддаване на 04.06.2021 г. от 13:30 ч. в Община Русе, пл. Свобода №6, ет. 3, Заседателна зала
Публичен търг с явно наддаване на 03.06.2021 г.

петък, 07 май 2021

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост на 03.06.2021 г. от 13:30


https://www.livechatalternative.com/