Търгове и конкурси

Съобщение във връзка с конкурс за длъжността „Директор” на Детска градина "Слънце"

петък, 30 юли 2021

Съобщение във връзка с конкурс за длъжността „Директор” на Детска градина "Слънце"


Съобщение във връзка с конкурс за длъжността "Директор" на дирекция "Екология и транспорт"

петък, 30 юли 2021

Съобщение във връзка с конкурс за длъжността "Директор" на дирекция "Екология и транспорт"


Съобщение във връзка с конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Международно сътрудничество и проекти"

петък, 30 юли 2021

Съобщение във връзка с конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Международно сътрудничество и проекти" към дирекция "Международни политики, сотпански дейности и анализи"


Повторен публичен търг с явно наддаване на 25.08.2021

петък, 30 юли 2021

Повторен публичен търг за продажба на поземлен имот в кв. „Източна промишлена зона“


Публичен търг с явно наддаване на 24.08.2021 г.

четвъртък, 29 юли 2021

ОБЩИНА   РУСЕ   На основание…https://www.livechatalternative.com/