Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Публичен търг с явно наддаване на 06.07.2022 г.

петък, 10 юни 2022

За отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от имоти – ПОС,  ЦПЛР – Средношколско общежитие – гр. Русе, бул. „Липник“ №117 и АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №3


Обява за набиране на персонал за предоставяне на грижи в Център за грижа за лица с различни форми на деменция

понеделник, 06 юни 2022

Община Русе в качеството си на бенефициент по Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в Община Русе“ по  административен договор BG05M9OP001-2.090-0020-C01


Обява за за набиране на персонал за предоставяне на грижи в Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция

понеделник, 06 юни 2022

Община Русе в качеството си на бенефициент по Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция в Община Русе“


Конкурс за възлагане управлението на "Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД

понеделник, 06 юни 2022

В изпълнение на Решение №902, прието с Протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, находящи се в землищата на с. Басарбово, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Просена, гр. Русе, с. Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Червена вода и с. Ястребово, Община Русе

четвъртък, 02 юни 2022

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 14, ал. 1, чл. 48, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл.49, ал.3, чл. 50, ал.


https://www.livechatalternative.com/