Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Повторен публичен търг с явно наддаване на 27.03.2023 г. от 15:00 ч. за продажба на незастроен поземлен имот

понеделник, 27 февруари 2023

В изпълнение на Заповед  № РД-01-276/27.01.2023г.  на  Заместник-кмета  на  Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №1049, прието с Протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе&


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

вторник, 21 февруари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-521/20.02.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №1189, прието с Протокол №44/24.01.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост

понеделник, 20 февруари 2023

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-496/ 17.02.2023 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество


Конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен имот – частна общинска собственост

четвъртък, 16 февруари 2023

На основание чл. 48, чл. 49, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед № РД-480 от 16.02.2023 г. на кметa на Община Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот

вторник, 14 февруари 2023

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение № 1145, прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.  на Общински съвет – Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот

вторник, 14 февруари 2023

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение № 1146, прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.  на Общински съвет – Русе,


https://www.livechatalternative.com/