Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Обявя за публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот

понеделник, 03 юни 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е            …


Обява за публичен търг за за учредяване възмездно право на строеж за изграждане навес

петък, 31 май 2024

О Б Щ И Н А   Р У С Е            …

https://www.livechatalternative.com/