Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Публичен търг с явно наддаване на 08.02.2022 г.

четвъртък, 06 януари 2022

Публичен търг с явно наддаване на 08.02.2022 г. от 14:00 часа за продажба на общински терен с адрес Община Русе, гр. Русе, с.о. ДЗС, ул. „Омайниче“


Публичен търг с явно наддаване на 04.02.2022 г.

четвъртък, 06 януари 2022

За учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един  брой гараж в кв. 646, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“


Конкурс за избор на управител на Областен информационен център- Русе

сряда, 05 януари 2022

Пълния текст на обявата ще откриете


Публичен търг с явно наддаване на 28.01.2022 г.

вторник, 04 януари 2022

О Б Щ И Н А   Р У С Е…


Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“,

четвъртък, 30 декември 2021

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № със Заповед № РД-01-2272 от 02.11.2021 г. на Изпълнителния директор на А


https://www.livechatalternative.com/