Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 14 септември 2023

В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение №1397, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 14 септември 2023

В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение № 1399, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти

четвъртък, 14 септември 2023

В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение № 1398, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.  на Общински съвет – Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 14 септември 2023

В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение 1396, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе,


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 14 септември 2023

В изпълнение на Заповед на Кмета на Община Русе и Решение № 1402, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе,


https://www.livechatalternative.com/