Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински терен в землището на гр. Русе, Община Русе, местност „Гълъбец“,

вторник, 14 юни 2022

В изпълнение на Заповед №РД - 01- 1711/14.06.2022 г. на Кмета на Община Русе и Решение №908, прието с протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти в село Сандрово

вторник, 14 юни 2022

В изпълнение на Заповед №РД-01-1705/13.06.2022 г. на заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на кмета на Община Русе и Решениe №913, прието с Протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот в село Просена

вторник, 14 юни 2022

В изпълнение на Заповед №РД-01-1707/13.06.2022 г. на заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №907, прието с Протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот в село Просена

вторник, 14 юни 2022

В изпълнение на Заповед  №РД-01-1706/13.06.2022 г. на заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №915, прието с Протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русеhttps://www.livechatalternative.com/