Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот

понеделник, 13 февруари 2023

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши


Конкурс за войнишки длъжности

понеделник, 06 февруари 2023

Цялата обява вижте


Конкурс за войнишки длъжности

понеделник, 06 февруари 2023

Цялата обява вижте


Конкурс за войнишки длъжности

понеделник, 06 февруари 2023

Цялата обява вижте


Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 02 февруари 2023

В изпълнение на Заповед № РД-01-276/27.01.2023г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решениe №1049, прието с Протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда

вторник, 24 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-237/20.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор „Икономика и международно сътрудничество“ /упълномощена със Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1144, прието с протокол №43/13.12.20


https://www.livechatalternative.com/