Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Информация за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт” в отдел „Информационни технологии и връзки с обществеността“

четвъртък, 26 май 2022

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители


Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата" на територията на община Русе

четвъртък, 19 май 2022

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № РД 01-354/22.04.2008 г. и заповед № РД 01-422/12.04.2017 г. на изпълните


Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства" на територията на община Русе

четвъртък, 19 май 2022

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед № РД-01-0439/13.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социа


Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" на територията на Община Русе

сряда, 18 май 2022

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със заповед РД-01-0423/12.04.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социалн
https://www.livechatalternative.com/