Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост

понеделник, 20 февруари 2023

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-496/ 17.02.2023 г. на Зам.- кметa на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество


Конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен имот – частна общинска собственост

четвъртък, 16 февруари 2023

На основание чл. 48, чл. 49, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед № РД-480 от 16.02.2023 г. на кметa на Община Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот

вторник, 14 февруари 2023

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение № 1145, прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.  на Общински съвет – Русе


Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот

вторник, 14 февруари 2023

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение № 1146, прието с Протокол № 43/13.12.2022 г.  на Общински съвет – Русе,


Публичен търг с явно наддаване на застроен поземлен имот

понеделник, 13 февруари 2023

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши


Конкурс за войнишки длъжности

понеделник, 06 февруари 2023

Цялата обява вижте


https://www.livechatalternative.com/