Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот на 05.09.2023 г. от 13:00 ч.

понеделник, 07 август 2023

В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г. на Общински съвет – Русе,


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на 04.09.2023 г. от 13:30 ч.

понеделник, 07 август 2023

В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г. на Общински съвет – Русе,


Публичен търг с явно наддаване за продажба на  незастроен поземлен имот на 04.09.2023 г. от 11:00 часа

понеделник, 07 август 2023

В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.   на Общински съвет – Русе,


Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот на 04.09.2023 г. от 10:30 ч.

понеделник, 07 август 2023

В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г. на Общински съвет – Русе,


Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот на 04.09.2023 г. от 10:00 ч.

понеделник, 07 август 2023

В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1290, прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.   на Общински съвет – Русе,https://www.livechatalternative.com/