Пропускане до съдържанието на страницата

Социални дейности

Община Русе събира данни за починали медици и учители с цел подпомагане на инициативата Фонд за децата на герои.

Чрез Националното сдружение на общините в Република България местната администрация  съдейства на благородния проект, чиято идея е да бъде осигурен ресурс за персонална месечна стипендия в размер на 500 лв. на всяко непълнолетно дете на починал медик (лекари, медицински сестри, немедицински персонал на здравните заведения) или учител до навършването на 18-ата му година.

За да могат да се свържат със семействата и да включат децата в листата за подкрепа, организаторите набират достоверна информация за починалите лица.

Гражданите на Община Русе могат да подпомогнат процеса, като предоставят такива данни на служител от отдел „Социални дейности“ на телефон 082/ 881 732 или на e-mail: i.georgieva@ruse-bg.eu.

Въз основа на събраната информация ще се подготви и необходимият пакет от документи за кандидатстване по процедурата за отпускане на помощта.


https://www.livechatalternative.com/