Пропускане до съдържанието на страницата

Важни съобщения

АХУ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания

вторник, 04 юни 2024

Агенция за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44 ал. 1 от Закона за хората с уврежданияУведомление до заинстересованите лица за изготвен проект на заповед

понеделник, 29 април 2024

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 на Административнопроцесуалния кодекс, чл. 16, ал. 1, т. 2 на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /НИУМПС, в сила от 25.01.2015 г., приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г./,


АХУ утвърди Програма за започване и развитие на стопанска дейност на хората с увреждания

четвъртък, 04 април 2024

 Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ е утвърдила Програма…
https://www.livechatalternative.com/