Важни съобщения

В Община Русе се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа”

понеделник, 04 януари 2021

Нова социална услуга се създава в Община Русе 01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана…


Предстои ремонт на аварирал маслен кабел в Парка на Възрожденците

понеделник, 04 януари 2021

Предстои извършването на ремонт на аварирал маслен кабел в Парка на Възрожденците в Русе.Проекто-списък на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2021 г.

понеделник, 04 януари 2021

Проекто-списък на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2021 г.


До 18 декември се очакват спирания на електрозахранването в град Мартен

сряда, 09 декември 2020

Прекъсванията ще бъдат само в делнични дни за отделни потребители.


„САКСА” ООД реализира проект за изграждане на Локална система за оповестяване и предстои техническа проверка на сиренната система

вторник, 08 декември 2020

Предстои техническа проверка на сиренната система, във връзка с  реализиране на  проект за изграждане на Локална система за оповестяване на "САКСА" ООД


https://www.livechatalternative.com/