Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщения за водачите на леки таксиметрови автомобили

сряда, 08 ноември 2023

Община Русе уведомява всички водачи на леки таксиметрови автомобили, че считано от 08.11.2023г. може да започне преиздаването на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024г. С цел да не се предизвиква напрежение и да се избегнат трудностите в края на календарната година, се призовават засегнатите за навременно подаване на необходимите документи в сградата на Община Русе. Припомняме, че разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се получава след като е заплатен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници. Размерът му е определен от Общински съвет - Русе с Решение №951, прието с Протокол №35/16.06.2022г. и е в размер на 504 (петстотин и четири) лв.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/