Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове при Общински горски фонд

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за Обект №1 на 14.07.2017:

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА"ООД

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за Обект №2 на 14.07.2017:

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №3 на 11.08.2017

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ГОРАИНВЕСТ" АД

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №4 на 11.08.2017

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №5 

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ГОРАИНВЕСТ"

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №6 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ (ПОВТОРЕН ТЪРГ)

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР ЕТ "ДЕСИСЛАВ МАРИНОВ - ДЕНТЕМ - ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА"

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №7 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ИВЕЛ 10" ЕООД

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №8 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №9 и обект №10 на 02.10.2019 г.

ЗАПОВЕД - обект №9

ЗАПОВЕД - обект №10

ПРОТОКОЛ - №9

ПРОТОКОЛ - №10

ЗАПОВЕД 3082

ЗАПОВЕД 3083

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №11 и обект №12 на 08.09.2020 г.

ДОКУМЕНТИ за обект №11

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

ДОКУМЕНТИ за обект №12

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №13,  обект №14 и обект №15  на 09.09.2020 г.

ДОКУМЕНТИ за обект №13

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

ДОКУМЕНТИ за обект №14

Заповед за определяне на спечелилилия участник в търга

ДОКУМЕНТИ за обект №15

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №16 на 04.12.2020 г.

ЗАПОВЕД за откриване на търга

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №17 на 22.12.2020 г. от 10 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №17

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №18 на 22.12.2020 г. от 11 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №18

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №19 на 06.10.2021 г. от 11 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №19

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №20 на 21.12.2021 г. от 10 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №20

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №21 на 21.12.2021 г. от 10 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №21

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №22 на 22.12.2021 г. от 10 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №22

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №23 на 22.12.2021 г. от 11 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №23

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе в обект №24 на 02.11.2022 г. от 10 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №24

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по прогнозни количества от горски територии, собственост на Община Русе, в обект №25 на 29.11.2022 г. от 10 часа

ДОКУМЕНТИ за обект №25

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг за продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски фонд в Обект № 27 на 11.12.2023 г. от 10 ч.

ДОКУМЕНТИ за обект № 27

ПРОТОКОЛ

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга

 • Търг за продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски фонд в Обект № 28 на 11.12.2023 г. от 11 ч.

ДОКУМЕНТИ за обект № 28

ПРОТОКОЛ

Заповед за определяне на спечелилия участник в търга


https://www.livechatalternative.com/