Пропускане до съдържанието на страницата

Преброяване 2021

ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Уеб сайт на Централна комисия по преброяването
 2. Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
 3. Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година
 4. Организационен план за провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година
 5. Доклад за организацията и провеждането на пробното преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2020 година
 6. Заповед за съставяне на Общинска преброителна комисия в Община Русе

ПРЕБРОИТЕЛИ

 1. Заповед за определяне на цени/ставки за извършване на преброителни дейности
 2. Указания за подбор на лицата, които ще бъдат назначени за преброители и контрольори
 3. Заявление за кандидатстване
 4. Бланка за попълване на автобиография
 5. Информация за обработка на личните данни на кандидатите
 6. Обучения на преброители и контрольори

 

За контакти:
opc2021@ruse-bg.eu


https://www.livechatalternative.com/