Пропускане до съдържанието на страницата

Обществен посредник

 

Обществен посредник: Валентин Димитров

E-mail: ombudsmanruse@gmail.com

Приемна: 082 56 1441

Служебен номер: 0898 77 14 41

Адрес: гр. Русе, ул. “Пирот” 10

 

Приемни дни, непосредствено след записване: 

Вторник - 9:30-12:30 ч. 

Четвъртък - 14:00-17:00 ч. 

 

Общественият посредник е лице, което защитава с предвидените в закона средства правата и свободите на гражданите, когато те се засягат от държавните и общинските органи, както от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги - “ВиК”, “Енергоразпределени”, БТК, здравеопазване, образование, социално подпомагане, търговска дейност, дейност по охрана и безопасност по движението. 

 

Какви жалби и сигнали приема?

- Административно - техническо обслужване на населението;

- Регистрация на търговки обекти, издаване на лицензи и разрешителни за търговия и услуги;

- Процедури по обявяване и провеждане на търговете;

- Проблеми на водоснабдяване, електро разпределение и образование, здравно обслужване, социално подпомагане;

- Сметоизвозване и чистота на улиците;

- Екологични проблеми;

 

 Какви жалби и сигнали не приема?

- Кадрова политика на общинската администрация, вътрешно служебни отношения в органите на местната власт и местната администрация;

- Проблеми от личния живот на гражданите;

- Проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение;

 


https://www.livechatalternative.com/