Пропускане до съдържанието на страницата

Кметове на кметства

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел IІ
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 Чл. 14.  В състава на Община Русе влизат следните кметства:

Кметство Басарбово

Кмет: Николай Колев
Телефон: 800 443, 800 445
E-mail: n.kolev@ruse-bg.eu
Приемни дни: вторник 8,00 – 12,00 ч.

 

Кметство Бъзън

 
Кмет:
Василена Цанкова – Борисова
Телефон: 08163 22 80
E-mail: bazan@ruse-bg.eu
Приемни дни:

 

Кметство Мартен

 

Кмет: Димо Тонев
Телефон: 08117 22 53 , 08117 24 80
E-mail: mayor@marten-bg.eu
Приемни дни: понеделник 8,00 – 10,00 ч.

 

Кметство Николово

 

Кмет: Златан Ванев
Телефон: 08118 24 53 , 08118 25 28
E-mail: nikolovo@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 8,00 – 12,00 ч.

 

Кметство Ново село

 

Кмет: Стефан Цанев
Телефон: 08113 22 53
E-mail: novoselo@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 9,00 – 12,00 ч.

 

Кметство Просена

 

Кмет: Радостина Давидова
Телефон: 08151 2280 , 08151 2210
E-mail: prosena@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 9,00 – 12,00 ч.

 

Кметство Сандрово

 

Кмет: Георги Пенков
Телефон: 08194 22 62 , 08194 23 86
E-mail: sandrovo@ruse-bg.eu
Приемни дни: сряда 14,00- 16,00 ч.

 

Кметство Семерджиево

 

Кмет: Мюжгян Халилова
Телефон: 08150 22 80
E-mail: semerdzhievo@ruse-bg.eu
Приемни дни: сряда 15,00 – 17,00 ч.  

 

Кметство Тетово

Кмет: Калоян Терзиев
Телефон: 08187 22 80 , 08187 22 78
E-mail: tetovo@ruse-bg.eu
Приемни дни: понеделник 8,00 – 12,00 ч.

 

Кметство Хотанца

 

Кмет: Мелиха Тодорова
Телефон: 08192 2272 , 08192 2271
E-mail: hotanca@ruse-bg.eu
Приемни дни: вторник 9,00 – 12,00 ч.

 

Кметство Червена вода

 

Кмет: Владимир Димитров
Телефон: 08115 22 80, 08115 22 46
E-mail: chervena_voda@ruse-bg.eu
Приемни дни: сряда 13,00-17,00 ч.

 

Кметство Ястребово

 

Кмет: Ехлиман Етем
Телефон: 08150 22 20
E-mail: yastrebovo@ruse-bg.eu
Приемни дни:  вторник 9,00 – 12,00 ч.

 

Кметство Долно Абланово

 

Кметски наместник: Петко Савчев
Телефон: 0888 617 056
E-mail: p.savchev@ruse-bg.eu
Приемни дни:


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/