Пропускане до съдържанието на страницата

Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”

 

За проекта

Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, финансиран по Програма LIFE IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR

Главната цел на проекта е да допринесе за намаляването количеството на фините прахови частици (ФПЧ) във въздуха - основен проблем на качеството на въздуха в Република България.

Проектът предвижда изпълнението на следните подготвителни групи дейности:

·         Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация;

·         Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха;

·         Анализ на алтернативи за отопление на домакинствата и пазарно проучване;

·         Анализ на Програмата за целево енергийно подпомагане в България;

·         Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативно битово отопление;

·         Прилагане на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление;

·         Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността;

·         Разработване на План „След LIFE".

В основната фаза на проекта са предвидени 1388 домакинства в града.

 

Ред за кандидатстване

Покана № 4 от Община Русе за за кандидатстване по Основната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Покана № 3 от Община Русе за за кандидатстване по Основната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Покана №2 от Община Русе за за кандидатстване по Основната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Покана от Община Русе за кандидатстване по Основната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Указания за кандидатстване 

Уреди и квоти за поканата

Калкулатор за подбор на уред за отопление

Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за периода 01.08-31.10.2023 г.

Документи за участие

Формуляр за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване за климатик

ОБРАЗЕЦ Д1 ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ Д2 ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ Д3 ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ Д4 ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ПЕЧКА ПЕЛЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР ГАЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР КЛИМАТИК

 

На картата са очертани с контур границите на адресите в града, които попадат в обхвата на Основната схема:

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

Повече информация

За целите на проекта е създаден местен информационен център в сградата на Община Русе, на адрес ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, стая 3, тел. 082/586 267 и 082/ 586 271 с работно време от 8:30 ч. до 17:30 ч. от понеделник до петък.

Функцията вменена на местния център е:

-       директно общуване с домакинствата;

-       провеждане на срещи, събрания, публични събития;

-       предоставяне на информационни материали;

-       информация за покани за участие в схемата.

 


https://www.livechatalternative.com/