Пропускане до съдържанието на страницата

Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за периода 01.08-31.10.2023 г.

 

Класиране на одобрените кандидати в основната фаза за периода 01.08-31.10.2023 г.

 

2

11

12

 

Кандидат №

Основен уред

Обща оценка

 

LIFE RU 1619

Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр.

3

 

LIFE RU 1620

Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр.

8

 

LIFE RU 1621

Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр.

4

 

LIFE RU 1622

Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр.

7

 

LIFE RU 1623

Топловъздушна камина на пелети 10 kW - 1 бр.

2

 

LIFE RU 1624

Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр.

4

 

LIFE RU 1625

Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр.

2

 

LIFE RU 1626

Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр.

4

 

LIFE RU 1627

Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр.

4

 

LIFE RU 1628

Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр.

4

 

LIFE RU 1629

Камина на пелети с водна риза 18 kW - 1 бр.

2

 

LIFE RU 1630

Камина на пелети с водна риза 25 kW - 1 бр.

4

 

LIFE RU 1631

Камина на пелети с водна риза 12 kW - 1 бр.

8

 

LIFE RU 1632

Двуконтурен кондезационен котел на природен газ 24 kW - 1 бр.

4

 

LIFE RU 1633

Топловъздушна камина на пелети 12 kW - 1 бр.

3

 

LIFE BU 1864K

Климатик 12000 BTU

2

 

LIFE BU 1865K

Климатик 12000 BTU

5

 

LIFE BU 1866K

Климатик 12000 BTU

5

 

LIFE BU 1867K

Климатик 12000 BTU

3

 

LIFE BU 1868K

Климатик 18000 BTU

8

 

LIFE BU 1869K

Климатик 12000 BTU

3

 

LIFE BU 1870K

Климатик 18000 BTU

6

 

LIFE BU 1871K

Климатик 18000 BTU

8

 

LIFE BU 1872K

Климатик 12000 BTU

4

 

LIFE BU 1873K

Климатик 12000 BTU

4

 

LIFE BU 1874K

Климатик 18000 BTU

4

 

LIFE BU 1875K

Климатик 9000 BTU

5

 

LIFE BU 1876K

Климатик 18000 BTU

1

 

LIFE BU 1877K

Климатик 12000 BTU

5

 

LIFE BU 1878K

Климатик 18000 BTU

3

 

LIFE BU 1879K

Климатик 24000 BTU

3

 

LIFE BU 1880K

Климатик 24000 BTU

7

 

LIFE RU 1881K

Климатик 12000 BTU

6

 

LIFE BU 1882K

Климатик 18000 BTU

4

 

LIFE BU 1883K

Климатик 12000 BTU

8

 

LIFE BU 1884K

Климатик 18000 BTU

4

 

LIFE BU 1885K

Климатик 24000 BTU

3

 

LIFE BU 1886K

Климатик 24000 BTU

7

 

LIFE BU 1887K

Климатик 12000 BTU

6

 

LIFE BU 1888K

Климатик 12000 BTU

7

 

LIFE BU 1889K

Климатик 12000 BTU

5

 

LIFE BU 1890K

Климатик 12000 BTU

3

 

LIFE BU 1891K

Климатик 18000 BTU

5

 

LIFE BU 1892K

Климатик 18000 BTU

3

 

LIFE BU 1893K

Климатик 18000 BTU

3

 

LIFE BU 1894K

Климатик 12000 BTU

6

 

LIFE BU 1895K

Климатик 12000 BTU

4

 

LIFE BU 1896K

Климатик 18000 BTU

1

 

LIFE BU 1897K

Климатик 12000 BTU

7

 

LIFE BU 1898K

Климатик 18000 BTU

4

 

LIFE BU 1899K

Климатик 18000 BTU

8

 

LIFE BU 1900K

Климатик 18000 BTU

4

 

LIFE RU 1901K

Климатик 18000 BTU

3

 

LIFE BU 1902K

Климатик 12000 BTU

4

 

LIFE BU 1903K

Климатик 18000 BTU

3

 

LIFE BU 1904K

Климатик 12000 BTU

3

 

LIFE BU 1905K

Климатик 18000 BTU

6

 


https://www.livechatalternative.com/