Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекции и отдели

Дирекция "Управление на собствеността“

 

Дирекция „Местни данъци и такси“

 

Дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“

 

Дирекция „Правни дейности“

 

Дирекция „Административно обслужване“

 

Дирекция „Финансово-стопански дейности“

 

Дирекция „Екология и транспорт“

 

Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“

 

Дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“

 

Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

Дирекция „Обществен ред и сигурност“

 

Отдел „Вътрешен одит“

 

Звено „Финансов контрол“


https://www.livechatalternative.com/