Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Правни дейности“

Дирекцията изпълнява следните функции:

 

1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на кмета, свързани с неговата компетентност;

2. осъществява правното подпомагане на общинската администрация и следи за спазване на законността в дейността на звената й;

3. осигурява процесуално представителство пред всички съдебни  инстанции по дела, по които страна е общината или кмета;

4. следи за промените в нормативното законодателство и своевременно уведомява заинтересованите служители в администрацията;

5. планира, организира и реализира възлагането на обществени поръчки;

6. подпомага изготвянето на вътрешни актове в областта на управлението на човешките ресурси;

 


https://www.livechatalternative.com/