Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция "Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол"

Дирекцията има следните функции:

1. съгласува и координира проектирането и изграждането на подземните мрежи и съоръжения;

2.  изготвя предложенията за обекти, за включване в капиталовия бюджет на общината, както и дейностите по поддръжка на благоустрояването и техническата инфраструктура;

3. участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционни фондове за отпускане на средства за благоустройствени обекти;

4. извършва технически проучвания и проверки по искания и сигнали на граждани;

5. подготовка и издаване на разрешения за строеж;

6. организира и поддържа регистър на разрешения за строеж;

7. подготовка и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти IV-та и  V-та категория;

8. организира и поддържа регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация;

9. организира и поддържа архив и води регистър на издадените технически паспорти на строежите;

 


https://www.livechatalternative.com/