Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция "Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол"

Дирекцията има следните функции:

1. съгласува и координира проектирането и изграждането на подземните мрежи и съоръжения;

2.  изготвя предложенията за обекти, за включване в капиталовия бюджет на общината, както и дейностите по поддръжка на благоустрояването и техническата инфраструктура;

3. участва в разработването на проекти за кандидатстване пред инвестиционни фондове за отпускане на средства за благоустройствени обекти;

4. извършва технически проучвания и проверки по искания и сигнали на граждани;

5. подготовка и издаване на разрешения за строеж;

6. организира и поддържа регистър на разрешения за строеж;

7. подготовка и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти IV-та и  V-та категория;

8. организира и поддържа регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация;

9. организира и поддържа архив и води регистър на издадените технически паспорти на строежите;

 


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/