Пропускане до съдържанието на страницата

Дирекция „Местни данъци и такси“

Дирекция  „Местни данъци и такси” е със следните функции:

1. установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси, съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ и по реда на ДОПК;

2. в производствата по предходната точка 1 служителите от Дирекция МДТ имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители;

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/