Пропускане до съдържанието на страницата

Важни съобщения


Покана за заключителна пресконференция по проект

сряда, 30 ноември 2022

Поканата вижте


Обява за подбор на персонал

понеделник, 28 ноември 2022

Община Русе, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в Община Русе“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0024-С01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г., обявява подбор на персонал за следните длъ


Обява за подбор на персонал

вторник, 13 септември 2022

Процедура за подбор на персонал, необходим за реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“


Информация до собствениците на кучета

петък, 09 септември 2022

За притежаване на домашно куче всеки собственик е задължен да заплаща годишна такса, чийто размер се определя с решение на съответния общински съвет.https://www.livechatalternative.com/