Пропускане до съдържанието на страницата

Покана за подготвителна среща към потенциални участници за установяване на местно партньорство за кандидатстване с проект по Процедура за подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и

понеделник, 05 февруари 2024

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури”, вид дейност „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”

Финансова помощ се предоставя за извършване на дейности по изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Дейностите, за които се предоставя финансова помощ, трябва да са извършени на територията на действие на местното партньорство или МИРГ, като задължително условие е в партньорството да участват поне две съседни общини.

В тази връзка община Русе, има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публична среща за обсъждане и създаване на местно партньорство, и подготовка, и реализация на проектно предложение по гореописаната процедура.

Срещата ще се проведе на 09.02.2024г. от 13,00 часа в сградата на Община Русе, зала „Свети Георги“, ет.6, на адрес – пл. „Свобода“ №6, при следния дневен ред:

  1. Представяне на процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”
  2. Представяне на условията за създаване на Местно партньорство на територията на общините Русе, Иваново и Борово.
  3. Обсъждане на приоритети за местно развитие на територията на общините Русе, Иваново и Борово.
  4. Излъчване на представители за установяване на местно партньорство за подаване на проектно предложение по процедура за подбор проектни предложения № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”

 

За контакти и допълнителна информация:

 

Ивайло Кадишев- Директор на дирекция МПСДА

Тел.0887 148713

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/