Пропускане до съдържанието на страницата

АХУ утвърди Програма за започване и развитие на стопанска дейност на хората с увреждания

четвъртък, 04 април 2024

 Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ е утвърдила Програма за започване и развитие на стопанска дейност на хората с увреждания, с цел пълноправно включване на лицата с увреждания в трудова дейност и преодоляване на социалната изолация. Програмата се финансира от АХУ.
 Участниците могат да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50% намалена работоспособност, съгласно ЕР на ТЕЛК, да нямат учредено еднолично предприятие, физическото лице - собственик на еднолично предприятие е задължено, след извършване на  предвидените основни дейности, активно да работи само в него и в негов интерес.
Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение  не може да надвишава сумата от 30 000 лв., като собствено участие не е необходимо.
Необходимите документи за кандидатстване, общите условия за лицата, както и самата за конкурс са обявени на сайта на АХУ, рубрика „Проекти/програми“ http://ahu.mlsp.government.bg.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 23.04.2024 г.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/