Пропускане до съдържанието на страницата

Важни съобщения

Обява за подбор на персонал

вторник, 13 септември 2022

Процедура за подбор на персонал, необходим за реализиране на дейностите по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“


Информация до собствениците на кучета

петък, 09 септември 2022

За притежаване на домашно куче всеки собственик е задължен да заплаща годишна такса, чийто размер се определя с решение на съответния общински съвет.

Предстоят прекъсвания в електрозахранването в Ново село, Бъзън, Сандрово, Семерджиево, Ястребово Мартен и части на Русе

вторник, 23 август 2022

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе…


https://www.livechatalternative.com/