Пропускане до съдържанието на страницата

Важни съобщения

АХУ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания

вторник, 04 юни 2024

Агенция за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44 ал. 1 от Закона за хората с уврежданияУведомление до заинстересованите лица за изготвен проект на заповед

понеделник, 29 април 2024

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 на Административнопроцесуалния кодекс, чл. 16, ал. 1, т. 2 на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /НИУМПС, в сила от 25.01.2015 г., приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г./,


АХУ утвърди Програма за започване и развитие на стопанска дейност на хората с увреждания

четвъртък, 04 април 2024

 Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ е утвърдила Програма…
Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/