Пропускане до съдържанието на страницата

Важни съобщения

АХУ утвърди Програма за започване и развитие на стопанска дейност на хората с увреждания

четвъртък, 04 април 2024

 Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ е утвърдила Програма…
„Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“ и др.

понеделник, 11 декември 2023

„Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“ ; „Съобщения за водачите на леки таксиметрови автомобили

сряда, 08 ноември 2023

Община Русе уведомява всички водачи на леки таксиметрови автомобили,…


https://www.livechatalternative.com/