Пропускане до съдържанието на страницата

Важни съобщения

Община Русе бе одобрена за финансиране по проект за закупуване на хранителни продукти

сряда, 20 декември 2023

Община Русе кандидатства и е одобрена…


„Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“ и др.

понеделник, 11 декември 2023

„Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв. 859 по плана на кв. „Чародейка Г-Север“, гр. Русе“ ; „Съобщения за водачите на леки таксиметрови автомобили

сряда, 08 ноември 2023

Община Русе уведомява всички водачи на леки таксиметрови автомобили,…


На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни

вторник, 31 октомври 2023

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни


Покана за заключителна пресконференция по проект

понеделник, 18 септември 2023

Поканата вижте тук …


https://www.livechatalternative.com/