Пропускане до съдържанието на страницата

АХУ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания

вторник, 04 юни 2024

Агенция за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44 ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

По тази програма се отпускат средства за следните области на действие, както следва:

Компонент 1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;

Компонент 2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;

Компонент 3.Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на тяхното заболяване;

Компонент 4.Квалификация и преквалификация, съответно обучение на професионално и служебно развитие.

Максималният размер на субсидията по компоненти е:

Компонент 1 - до 20 000 лв.;

Компонент 2 - до 20 000 лв.;

Компонент 3 - до 20 000 лв.;

Компонент 4 - до 2 000 лв. на лице с трайно увреждане;

Необходимите документи за кандидатстване, общите условия, както и самата процедура за конкурс са обявени на сайта на АХУ, рубрика „Проекти/програми“ –НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ http://ahu.mlsp.government.bg

 

Срокът за кандидатстване в деловодството на АХУ е от 17.05.2024 г. до 17.07.2024 г.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/