Пропускане до съдържанието на страницата

АХУ приема проектни предложения за достъпна среда на спортни, културни и исторически обекти

сряда, 27 март 2024

Агенция за хора с увреждания /АХУ/ обявява процедура за кандидатстване с проектни предложения за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.

Участниците могат да бъдат юридически лица-държавни, общински, стопански и НПО, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектните дейностите са обособени в три компонента:

КОМПОНЕНТ 1-осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група чрез изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания;

КОМПОНЕНТ 2-приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещение от и пребиваване в него на лица с увреждания чрез строително-монтажни работи, придобиване и монтиране на различни съоръжения с цел създаване на адаптирани места за трайно пребиваване на хората от целевата група;

КОМПОНЕНТ 3-за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група.

Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

Компонент 1 – до 20 000 лв.;

Компонент 2 – до 15 000 лв.;

Компонент 3 – до 50 000 лв. за лифтови платформи и до 100 000 лв. за асансьори.

По-подробна информация може да бъде намерена в актуализираната Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, като същата, ведно с документите към нея са публикувани в сайта на АХУ, рубрика Проекти/Програми, Достъпна среда.

Съдействие при кандидатстване можете да получите на телефон 02/931-80-95 и 02/832-90-73. Лице за контакт в АХУ е Тони Николова – главен експерт.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 22.05.2024 г.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/