Пропускане до съдържанието на страницата

ОП „Обществена трапезария и социални жилища”

 

Предмет на дейност: Предприятието осъществява дейности по приготвяне на храна в изпълнение на проект „Топъл обяд в Община Русе” и дейности по предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Русе.

Адрес: гр. Русе бул. „Липник“ No117

Директор: Мариан Димитров

Контакти: 0889 253 477

 

Дейностите по приготвяне и предоставяне на топъл обяд (вкл. супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) са предназначени за лица, включително многочленни семейства с деца, с настоящ адрес на територията на община Русе.

Необходими документи за кандидатстване по проект „Топъл обяд в Община Русе“:

        1. Заявление-декларация (по образец);

        2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);

        3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка);

        4. Копие на ТЕЛК/НЕЛК (ако е приложимо).

Заявление-декларация за получаване на топъл обяд от проекта се подава до Кмета на Община Русе в сградата на Общинска администрация на Община Русе  на адрес:

  • гр. Русе, ул. Черно море № 2, стая 12, в работните дни от 08.30 ч. до 17.00 ч.,
  • гр. Русе, гр. Русе, бул. „Липник“ №117, в работните дни от 08.30 ч. до 14.00 ч.

 

Дейностите по предоставяне на социалната услуга „Социални Жилища“ са предназначени за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе съгласно Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социални жилища".

Необходими документи за кандидатстване за социалната услуга „Социални жилища“:

         1.  Заявление за кандидатстване;

         2. Декларация за кандидатстване.

Заявление-декларация за получаване на топъл обяд от проекта се подава до Кмета на Община Русе в сградата на Общинска администрация на Община Русе, на адрес:

  • гр. Русе, ул. Белмекен № 31, в работните дни от 08.30 ч. до 17.00 ч.,
  • гр. Русе, гр. Русе, бул. „Липник“ №117, в работните дни от 08.30 ч. до 14.00 ч.

 

Телефони на които можете да получите допълнително информация:

0889 253 477 - Мариан Димитров, Директор на ОП ОТСЖ;

082 881 608 - Пламена Стойчева – социален работник в звено Обществена трапезария към ОТ ОТСЖ;

082 520 430 -  Сениха Салимова - социален работник в звено Социални жилища към ОТ ОТСЖ;

 

Допълнителна информация за проекта „Топъл обяд в Община Русе” можете да откриете тук

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/