Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Конкурс за войнишки длъжности

вторник, 13 септември 2022

Цялата обява вижте


Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.10.2022 г.

понеделник, 12 септември 2022

за продажба на имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“
Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Общинска собственост и земеделие“ към дирекция „Управление на собствеността”

петък, 02 септември 2022

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 81/ 31.08.2022 г. на Кмета на Община Русе


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти частна общинска собственост на 26.09.2022 г. от 13:30 ч. в Община Русе

вторник, 30 август 2022

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-2749/29.0


https://www.livechatalternative.com/