Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване на 12.04.2022 г. от 13,30 ч., в Община Русе

четвъртък, 17 март 2022

  На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-720/ 16.03.2022 г. на Зам.- к


Публичен търг с явно наддаване на 07.04.2022 г.

сряда, 16 март 2022

за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост


Публичен търг с явно наддаване на 15.04.2022 г.

сряда, 16 март 2022

за продажба на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АДИнформация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Русе

понеделник, 14 март 2022

Информация във връзка с провеждане на конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Русеhttps://www.livechatalternative.com/