Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот на 15.09.2023 г. от 15:30 ч.

вторник, 08 август 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-2592/07.08.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1331, прието с протокол №48/18.05.2023


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот на 08.09.2023 г. от 14:30 ч.

вторник, 08 август 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-2488/01.08.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1332, прието с протокол №48/18.05.2023&


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот на 15.09.2023 г. от 14:30 ч.

вторник, 08 август 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-2593/07.08.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1327, прието с протокол №48/18.05


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот на 15.09.2023 г. от 14:00 ч.

вторник, 08 август 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-2591/07.08.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1403, прието с протокол №50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи на 07.09.2023 г. от 14:00 часа

вторник, 08 август 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-2487/01.08.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1411, прието с протокол №50/13.07.2023


Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот на 05.09.2023 г. от 14:00 ч.

понеделник, 07 август 2023

В изпълнение на Заповед на ДИМИТЪР НЕДЕВ за Кмет на Община Русе /Съгласно Заповед №РД-01-2484/ 31.07.2023 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1397, прието с Протокол № 50/13.07.2023 г. на Общински съвет – Русе,


https://www.livechatalternative.com/