Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Конкурс за войнишки длъжности

четвъртък, 11 август 2022

Цялата обява вижте


Конкурс за войнишки длъжности

четвъртък, 11 август 2022

Цялата обява вижте


Конкурс за офицерски длъжности

четвъртък, 11 август 2022

Цялата обява вижте


Конкурс за войнишки длъжности

четвъртък, 11 август 2022

Цялата обява вижте


Конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

сряда, 10 август 2022

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 25, ал.2, т. 7 и чл. 29, ал.3, т.3 и чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, във връзка със Заповед № РД-01-903/30.07.2014 г. и Заповед № РД-01-0812/11.07.2017 г. на изпълнит


https://www.livechatalternative.com/