Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Конкурс за войнишки длъжности

понеделник, 06 февруари 2023

Цялата обява вижте


Конкурс за войнишки длъжности

понеделник, 06 февруари 2023

Цялата обява вижте


Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот

четвъртък, 02 февруари 2023

В изпълнение на Заповед № РД-01-276/27.01.2023г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и  Решениe №1049, прието с Протокол №39/13.09.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда

вторник, 24 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-237/20.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор „Икономика и международно сътрудничество“ /упълномощена със Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1144, прието с протокол №43/13.12.20


Публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен урегулиран поземлен имот

вторник, 24 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-230/23.01.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1112, прието с протокол №41/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

понеделник, 23 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-221/20.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор „Икономика и международно сътрудничество“ /упълномощена със Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1113, прието с протокол №41/17.11.20


https://www.livechatalternative.com/