Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване на 07.04.2023 г. от 15:00 ч. в сградата на Община Русе

вторник, 14 март 2023

  В изпълнение на Заповед  №РД-01-749 от 13.03.2023 г.  на  Кмета  на  Община Русе  и  Решениe №1182, прието с Протокол №44/24.01.2023 г. на Общински съвет – РусеПубличен търг с явно наддаване на 05.04.2023 г. от 15:00 ч. в сградата  на Община Русе

вторник, 14 март 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-767 от 14.03.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1227, прието с протокол №45 от 16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти

петък, 10 март 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-732/10.03.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1229, прието с протокол №45/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

петък, 10 март 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-731/10.03.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1226, прието с протокол №45/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване

сряда, 08 март 2023

на 101 940 броя поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД


https://www.livechatalternative.com/