Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост

петък, 12 април 2024

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-1021/ 12.04.2024 г. на кметa на Община Русе


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост

петък, 12 април 2024

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-1007/ 12.04.2024 г. на кмета на Община Русе


Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост

вторник, 09 април 2024

О Б Щ И Н А Р У С Е На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на ЗПрисъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда

понеделник, 08 април 2024

На основание чл. 51 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-948/05.04.2024 г. на кмета на община Русе и Решение №132, прието с протокол №6/29.02.2024 г. на Общински съвет – Русе


Конкурс за войнишки длъжности

четвъртък, 04 април 2024

О Б Я В А


https://www.livechatalternative.com/