Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Информация за конкурс за длъжността "Главен архитект" на Община Русе

вторник, 29 март 2022

Класирането на кандидатите можете да видите


Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2022 г. от 13:00 часа в сградата на Община Русе

понеделник, 28 март 2022

Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2022 г. от 13:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” № 6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.9.1333


Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе

понеделник, 28 март 2022

Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 80460.315.2 по кадастралната карта


Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2022 г. от 15:00 часа в сградата на Община Русе

понеделник, 28 март 2022

Публичен търг с явно наддаване на 27.04.2022 г. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, площад „Свобода” №6, етаж 3, Заседателна зала, за продажба на общински поземлени имотиПовторен публичен търг с явно наддаване на 14.04.2022 г. от 13,30 ч., в Община Русе

четвъртък, 17 март 2022

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-719/ 16.03.2022 г. на Зам.-кмета на Община Русе с Ресор „Икономика и международно сътрудничество


https://www.livechatalternative.com/