Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурсиПубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти на 15.09.2023 г. от 13:30 ч.

понеделник, 21 август 2023

На основание чл. 51, ал. 1, чл. 51, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-2747 от 18.08.2023 г. на Кмета на Община Русе,


Публичен търг с явно наддаване на 20.09.2023 г. от 13:30 ч.

понеделник, 21 август 2023

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-2749 от 18.08.2023 г. на Кмета на Община Русе,Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен общински имот на 18.09.2023 г. от 14:00 ч.

вторник, 08 август 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-2599/07.08.2023г. на Кмета на Община Русе и Решение №1413, прието с протокол №50/13.07.2023г. на Общински съвет – Русе


https://www.livechatalternative.com/