Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурсиПубличен търг с явно наддаване на 07.01.2022 г. от 14,00 ч.

петък, 03 декември 2021

В изпълнение на Заповед № РД-01-3625/26.11.2021 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор ИМС и Решение № 653, прието с Протокол № 26/14.10.2021 г. на Общински съвет – Русе,


Повторен присъствен публичен търг с тайно наддаване на 12.01.2022 г.

вторник, 30 ноември 2021

На основание чл. 51 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и в изпълнение на Заповед №РД-01-36796/30.11.2021 г. на Кмета на Община Русе и Решение №609, прието с протокол №25/13.09.202


Община Русе обявява подбор по документи и събеседване за длъжността "Изпълнител"

сряда, 24 ноември 2021

Техническо обслужване и подпомагане на дейността на администрацията, включващо дефектация, снабдяване и текущ ремонт на силовите и осветителни инсталации, ел. табла и ел. уреди, текущ ремонт на брави, дръжки, патрони на врати и при неотложна нужда извършване подмяна на В и К части в сградите обслужващи общинската администрация и почивните бази, собственост


Публичен търг с явно наддаване на 15.12.2021 г. от 13,30 ч.

петък, 19 ноември 2021

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-3565/ 19.11.202


https://www.livechatalternative.com/