Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен урегулиран поземлен имот

вторник, 24 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-230/23.01.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1112, прието с протокол №41/17.11.2022 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

понеделник, 23 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-221/20.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе с ресор „Икономика и международно сътрудничество“ /упълномощена със Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе/ и Решение №1113, прието с протокол №41/17.11.20


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост

петък, 20 януари 2023

  На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-186/ 18.01.2023 г. на Зам.-кмета на Община Русе по „Икономика и международно сътрудничество“


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти

петък, 20 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-199/19.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №1149, прието с Протокол №43/13.12.2022 г. на Общински съвет


Публичен търг с явно наддаване на 15.02.2023 г. от 15:00 ч.

сряда, 18 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-159/16.01.2023 г. на Заместник-кмета на Община Русе, упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе и Решениe №1147, прието с Протокол №43/13


Публичен търг с явно наддаване на 10.02.2023 г. от 15:00 ч. в сградата на Община Русе

сряда, 18 януари 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-184/18.01.2023 г. на заместник-кмета на Община Русе и Решение №1143, прието с протокол №43/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе 


https://www.livechatalternative.com/