Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси


Публичен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г.

вторник, 22 ноември 2022

за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост на сграда с административен адрес: гр. Русе, кв. „Източна промишлена зона“, ул. „Потсдам“ №1


Публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г

вторник, 22 ноември 2022

за отдаване под наем на обекти – публична частна общинска собственост


Повторен публичен търг с явно наддаване на 16.12.2022 г.

понеделник, 21 ноември 2022

За отдаване под наем на обекти- публична общинска собственост


Публичен търг в явно наддаване на 15.12.2022 г.

петък, 18 ноември 2022

за наем на павилиони за Мартенски базар


Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г.

петък, 18 ноември 2022

Повторен публичен търг с явно наддаване на 14.12.2022 г. от 13:30 ч.


https://www.livechatalternative.com/