Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Конкурс за длъжността „Главен инспектор” в отдел “Инфраструктура и инвеститорски контрол“

петък, 21 юни 2024

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 70 от 11.06.2024 г. на Кмета на Община Русе


Конкурс за длъжността „Главен инспектор” в отдел “Строителен контрол“

петък, 21 юни 2024

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 68 от 10.06.2024 г. на Кмета на Община Русе


Конкурс за войнишки длъжности

петък, 21 юни 2024

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

https://www.livechatalternative.com/