Пропускане до съдържанието на страницата

Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична частна общинска собственост

вторник, 21 март 2023

На основание чл. 51, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в изпълнение на Заповед №РД-01-831/20.03.202


Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти

сряда, 15 март 2023

В изпълнение на Заповед на Златомира Стефанова - Зам. кмет на Община Русе (Упълномощена съгласно Заповед №РД-01-3578/05.12.2019 г. на Кмета на Община Русе, изменена със Заповед №РД-01-3628/10.12.2019 г. на Кмета на Община Русе) и Решение №1228, прието с Протокол № 45/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване на 07.04.2023 г. от 15:00 ч. в сградата на Община Русе

вторник, 14 март 2023

  В изпълнение на Заповед  №РД-01-749 от 13.03.2023 г.  на  Кмета  на  Община Русе  и  Решениe №1182, прието с Протокол №44/24.01.2023 г. на Общински съвет – РусеПубличен търг с явно наддаване на 05.04.2023 г. от 15:00 ч. в сградата  на Община Русе

вторник, 14 март 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-767 от 14.03.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1227, прието с протокол №45 от 16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти

петък, 10 март 2023

В изпълнение на Заповед №РД-01-732/10.03.2023 г. на Кмета на Община Русе и Решение №1229, прието с протокол №45/16.02.2023 г. на Общински съвет – Русе


https://www.livechatalternative.com/