Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-062

Публикувано на: 12.10.2017 г. | 15:32:07 ч.

Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2017-060

Публикувано на: 04.10.2017 г. | 10:27:28 ч.

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Изграждане на осветление на територията на град Русе“

Процедура: договаряне без предварително обявление

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Изграждане на осветление на територията на град Русе“ със следните етапи (подобекти): - Осветление около бл.307, бл.308 и бл.309, жк. Чародейка-север - Осветление ул. „Руй планина“, бл. Потсдам 1 и
Номер: 2017-057

Публикувано на: 02.10.2017 г. | 15:37:16 ч.

„Проектиране и строителство на обект „Временен открит паркинг при бл. 8 в ж.к. Дружба 3, гр. Русе“

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2017-056

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

„Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по шест обособени позиции“

Процедура: открита процедура


Номер: 2017-055

Публикувано на: 25.09.2017 г. | 13:46:49 ч.

Проектиране и строителство на обект „Временен открит паркинг източно от бл. Феникс в ж.к. Изток, гр. Русе“

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2017-049

Публикувано на: 28.08.2017 г. | 15:57:00 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „II-ри етап – Благоустрояване на околните пространства между ул. „Шипка“ и ул. „Чипровци

Процедура: договаряне без предварително обявлениеhttps://www.livechatalternative.com/