Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-062

Публикувано на: 12.10.2017 г. | 15:32:07 ч.

Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2017-060

Публикувано на: 04.10.2017 г. | 10:27:28 ч.

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Изграждане на осветление на територията на град Русе“

Процедура: договаряне без предварително обявление

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: „Изграждане на осветление на територията на град Русе“ със следните етапи (подобекти): - Осветление около бл.307, бл.308 и бл.309, жк. Чародейка-север - Осветление ул. „Руй планина“, бл. Потсдам 1 и
Номер: 2017-057

Публикувано на: 02.10.2017 г. | 15:37:16 ч.

„Проектиране и строителство на обект „Временен открит паркинг при бл. 8 в ж.к. Дружба 3, гр. Русе“

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2017-056

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

„Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по шест обособени позиции“

Процедура: открита процедура


Номер: 2017-055

Публикувано на: 25.09.2017 г. | 13:46:49 ч.

Проектиране и строителство на обект „Временен открит паркинг източно от бл. Феникс в ж.к. Изток, гр. Русе“

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2017-049

Публикувано на: 28.08.2017 г. | 15:57:00 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „II-ри етап – Благоустрояване на околните пространства между ул. „Шипка“ и ул. „Чипровци

Процедура: договаряне без предварително обявлениеБанер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/